TÜRKİYE’Yİ DOLAŞTI ŞİFAYI PARKHAYAT’TA BULDU.
18 Ekim 2016

PARKHAYAT Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarından Başhekim Süleyman ŞAHİN yaptığı açıklamada “Karaciğer hemanjiomu karaciğerdeki iyi huylu damarsal tümörlerdir. Sıklıkla karaciğerde başka bir hastalığın tetkiki esnasında saptanırken çok büyük boyutlara ulaşmış olabilir. Özellikle çok büyük boyutlara ulaştığında karnın sağ üst tarafında ağrı, midede dolgunluk hissedilmesi, hazımsızlık, bulantı ve kusma, zayıflama, yüksek ateş gibi şikâyetlere neden olur. Bunun yanında yaş ilerlemesiyle birlikte kalp yetmezliği, maligniteye (kanser) dönüşüm, özellikle gebelerde bebeğin kaybına ve hayati tehdit eden şiddetli karın içi kanamalara neden olabilir. Karaciğer cerrahisi Genel cerrahi alanları içerisinde ayrı bir önem arz etmektedir. Bu özel ve önemli cerrahi operasyonların başarısı, birçok cerrahi teknik ve donanım gereksinime ihtiyaç duymaktadır. Hastanemizde üst düzey cerrahi teknik ve yeteneğin yanı sıra tam donanımlı ve disiplinli bir ameliyathane, yoğun bakım ve teknolojik imkânlar kullanılarak başarılı operasyonlar gerçekleştirilmektedir.” Dedi.

Hastamız Kadriye Şahin gebelikte ortaya çıkan şiddetli karın ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunda karaciğerin sol tarafını tamamen dolduran 15 cm boyutunda dev karaciğer hemanjiomu saptanmış. Karaciğer hemanjiomundan kaynaklanan nedenlerle bebeklerini kaybeden hastamız karaciğer hemanjiomu tedavisi için araştırmada bulunmuşlar.  Ülkemizde sadece sayılı merkezlerde yapılan karaciğer ameliyatı için başvurduğunda tüm merkezler açık operasyon önermiş. Daha sonra hastanemizde şifa bulan hastaların önerileri ile Özel PARKHAYAT Hastanesi Genel Cerrahi doktorlarına başvurmuştur. OP. DR. SÜLEYMAN ŞAHİN, PROF. DR. YÜKSEL ARIKAN VE DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZSOY tarafından oluşturulan cerrahi konsey sonucunda hastamızda laparoskopik sol hepatektomi operasyonu uygulanmasına karar verildi. Kapalı karaciğer cerrahisi sonrasında hastamız 4. Günde şifa ile taburcu edildi. PARKHAYAT hastanesi Genel cerrahi kliniğinde gerek açık gerekse kapalı karaciğer cerrahisi operasyonları deneyimli cerrahi, anestezi ve yoğun bakım ekibiyle güvenli ve başarılı şekilde uygulanmaktadır.